LINH ĐẠO MẸ TERESA

LINH ĐẠO DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ

Linh đạo này được ghi trên tấm danh thiếp của Mẹ Têrêsa với năm dòng chữ thật ngắn gọn và súc tích. Mẹ thường phân phát tấm danh thiếp này cho bất cứ ai mà Mẹ tiếp xúc, gặp gỡ để nói lên hướng đi, lối sống đơn giản của Mẹ mà Linh đạo ấy được tinh lọc từ những cảm nghiệm khi Mẹ làm việc cho “những người nghèo nhất trong những người nghèo” vì tình yêu Thiên Chúa. Linh đạo của Dòng gồm sáu bước căn bản: thinh lặng, cầu nguyện, tin tưởng, bác ái, phục vụ và bình an. Làm quen với một trong những bước này sẽ tự nhiên dẫn đến bước khác. Nếu ai sống theo tiến trình này cách tự nhiên thì đời sống của họ đương nhiên sẽ dễ dàng hơn, vui vẻ hơn, và bình an hơn.

 

LINH ĐẠO DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ

 

           Hoa trái của Thinh Lặng là CẦU NGUYỆN
           Hoa trái của Cầu Nguyện là ĐỨC TIN.
           Hoa trái của Đức Tin là TÌNH YÊU.
           Hoa trái của Tình Yêu là PHỤC VỤ.
           Hoa trái của Phục Vụ là BÌNH AN.

Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô sống theo Linh đạo Dòng Thừa Sai Bác Ái.
(Missionaries of Charity) của Mẹ Têrêsa thành Calcutta, Ấn Độ.
Linh đạo này được ghi trên tấm danh thiếp của Mẹ Têrêsa với năm dòng chữ thật ngắn gọn và súc tích. Mẹ thường phân phát tấm danh thiếp này cho bất cứ ai mà Mẹ tiếp xúc, gặp gỡ để nói lên hướng đi, lối sống đơn giản của Mẹ mà Linh đạo ấy được tinh lọc từ những cảm nghiệm khi Mẹ làm việc cho “những người nghèo nhất trong những người nghèo” vì tình yêu Thiên Chúa.
Linh đạo của Dòng gồm sáu bước căn bản: thinh lặng, cầu nguyện, tin tưởng, bác ái, phục vụ và bình an. Làm quen với một trong những bước này sẽ tự nhiên dẫn đến bước khác. Nếu ai sống theo tiến trình này cách tự nhiên thì đời sống của họ đương nhiên sẽ dễ dàng hơn, vui vẻ hơn, và bình an hơn.
Bởi suy niệm và thực hành một số điều sau đây, chúng ta cũng có thể khám phá ra những lợi ích của một lối sống đơn giản- và chúng ta không nhất thiết phải là người Công giáo, hay tôn giáo nào đặc biệt để thực hành các điều ấy. Nếu chúng ta thấy xa lạ với sự thinh lặng, hay không biết cầu nguyện thì Mẹ Têrêsa đề nghị hãy thử dâng hiến những hành động bác ái nhỏ bé cho người khác- và chúng ta sẽ thấy tâm hồn mình mở rộng. Điều quan trọng là, khi đọc, chúng ta cũng phải thi hành điều gì đó, bất cứ điều gì, và bởi hành động yêu thương đó, chúng ta và người khác sẽ được phong phú hơn.
           Hoa trái của Thinh Lặng là CẦU NGUYỆN
           Hoa trái của Cầu Nguyện là ĐỨC TIN.
           Hoa trái của Đức Tin là TÌNH YÊU.
           Hoa trái của Tình Yêu là PHỤC VỤ.
           Hoa trái của Phục Vụ là BÌNH AN.

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê