Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Hình Ảnh

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ THỈNH SINH NHẬN TU PHỤC - BẮT ĐẦU NĂM TẬP 2020

 

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ THỈNH SINH NHẬN TU PHỤC

- BẮT ĐẦU NĂM TẬP 2020

Các thỉnh sinh nhận Huy Hiệu dòng từ tay Sr Bề Trên Tổng quyền

 

Sr Bề trên tổng quyền đặt tay chúc lành cho các em Tân tập sinh

18 tập sinh 2 năm tập 2019-2021và 2020-2022

lớp tập sinh II (2019 - 2021)

lớp tập sinh I (2020 - 2022)

Tin liên quan