Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Hình Ảnh

DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ ĐÓN CÁC SOEURS DÒNG MẸ TÊRÊSA ĐẾN THĂM

Dòng Thừa Sai BÁc Ái Chúa Kitô đón Sr. M. Fatima.MC và Sr. Đoan Trang.MC Dòng Mẹ Têrêsa đến thăm chị em.

    Hôm nay ngày 17/04/2024 Chị Em Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô hân hoan chào đón Sr. M.Fatima MC - Bề trên Giám Tỉnh HongKong người Philipies và Sr. Đoan Trang người Việt Nam đến thăm các chị em tại Nhà Mẹ. Sau đó  hai Soeurs đi thăm các Nhà Tình Thương và MÁi Ấm của Hội Dòng.

 

Sr. M. Fatima và Sr. Đoan Trang nói chuyện với các em Cô Nhi

Sr. M. Fatima và Sr. Đoan Trang gặp gỡ nói chuyện với Sr. Bề Trên Tiên Khởi, Sr. Tổng phụ trách và Ban Cố Vấn. Xem lại hình ảnh những lần Mẹ Têrêsa đến thăm chị em tại Việt Nam.


Các Soeurs và các Cháu Cô Nhi chụp hình chung với Sr. M. Fatima và Sr. Đoan Trang

Sr. M. Fatima và Sr. Đoan Trang thăm Nhà Tình Thương Nhân Nghĩa

Mẹ Bề Trên Tiên Khởi cùng đi đi với Sr. M. Fatima và Sr. Đoan Trang đến thăm các Nhà Tình Thương

Sr. Tổng phụ trách M. Têrêsa Kim Anh cùng đi với Sr. M. Fatima và Sr. Đoan Trang thăm các Nhà Tình Thương

Chị em chào đón Sr. M. Fatima.MC và Sr. Đoan Trang. MC tại Nhà Khách của Hội Dòng

Tin liên quan