Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

VIDEO

VIDEO THÁNH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA - HỒNG ÂN TIÊN KHẤN - ĐÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ

VIDEO THÁNH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA - HỒNG ÂN TIÊN KHẤN  - DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ NGÀY 4/6/2020

 

VIDEO THÁNH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA -

HỒNG ÂN TIÊN KHẤN  - DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ

THÁNH LỄ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI NGUYỆN ĐƯỜNG DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ

DO ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC 

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG CHỦ TẾ 

NGÀY 4/6/2020

 

Tin liên quan