Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

VIDEO

THÁNH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA - HỒNG ÂN TIÊN KHẤN - 22/8/2022

 

 

THÁNH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA

HỒNG ÂN TIÊN KHẤN

22/8/2022

  1. 1. Maria Anna Nguyễn Thị Chính
  2. 2. Maria Têrêsa Nguyễn Thị Thế Hiển
  3. 3. Maria Gioan Bosco Hoàng Thị Mỹ
  4. 4. Maria Giuse Phạm Lê Mỹ Ngọc
  5. 5. Maria Catarina Siena Nguyễn Thị Ngát
  6. 6. Maria Anê Nguyễn Thị Ý Nhi
  7. 7. Maria Augustinô Nguyễn Thị Thương
  8. 8. Maria Mađalêna Nguyễn Thị Hoài Tú
  9. 9. Maria Têrêsa Calcutta Nguyễn Thị Hồng Vân
  10. 10. Maria Gioan Phaolô II Trần Thị Hà Vy

Tin liên quan