Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

VIDEO

VIDEO LỄ KHẤN DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ 28/6/2018

 

VIDEO THÁNH LỄ KHẤN DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI TÔ 28/6/2018

 

Thánh lễ được tổ chức tại nhà thờ Giáo Xứ Tân Quy - Giáo Phận Sài Gòn

Do Đức Giám Mục Giám Quản Giáo Phận Sài Gòn Chủ tế

 

 

Tin liên quan