Chia Sẻ

GÓP NHẶT VỀ TÊN CỦA THÁNH GIU-SE

Xin chúc mừng Lễ Bổn Mạng quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Soeur mang Thánh hiệu Giu-se. Nguyện Thánh Cả cầu bầu muôn phúc lành của Thiên Chúa trên mọi người.

 

Tên thánh Giuse [yösëp] dựa theo nguyên ngữ Hípri có nghĩa là “cho thêm”. Nếu dựa trên sáu mẫu tự làm nên tên gọi JOSEPH, thì đó là sáu nhân đức nổi bật của Thánh Nhân

 

Justitia/ Just (công chính)

Oboedientia/ Obedience (vâng lời)

Sapientia/ Sapience (khôn ngoan)

Experientia/ Experience (kinh nghiệm)

Patientia/ Patience (kiên nhẫn//trọn đời),

Humilitas/ Humility (khiêm nhu).

Giuse công chính, vâng lời,

Khôn ngoan, kinh nghiệm, trọn đời, khiêm nhu. 

 

 Xin chúc mừng Lễ Bổn Mạng quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Soeur mang Thánh hiệu Giu-se.

Nguyện Thánh Cả cầu bầu muôn phúc lành của Thiên Chúa trên mọi người.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê