Các Tin Mới

  • Thánh lễ tạ ơn Chúa và làm phép Mái Ấm

    Vói Linh Đạo phục vụ vô vị lợi cho những người vô gia cư. Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô đã xây Mái Ấm Tình Thương tại giáo xứ Hải Lâm sau một năm khởi công. Hội Dòng đã được sự chấp thuận của Đúc Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Trâm.
    Xem thêm...

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê