Tiểu Sử

 • DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ

  Tháng 7 năm 1973, theo lời mời của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Mẹ Têrêsa Calcutta đã sai 7 thầy thuộc ngành nam Thừa Sai Bác Ái đến Sài Gòn để phục vụ và chăm sóc cho những người nghèo khổ tại đây.
  Xem thêm...
 • MISSIONARIES OF CHRIST’S CHARITY – MCC

  Our Congregation as the Missionaeris of Christs Charity is a Religious Family belong to Archbishopdiocese in Viet Nam, we live the spiritually of Mother Teresa Calcutta with perpetual, public vows of charity, poverty, obedience and whole hearted and free service to the poorest of the poor... Mission of our Congeration:
  Xem thêm...

  Video

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thống kê