Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

SỐNG LINH ĐẠO HỘI DÒNG

Ý NGHĨA TÊN GỌI: “Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô”

 

 

Ý NGHĨA TÊN GỌI: “Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô”.

 • Thừa Sai

Thừa sai là người được sai đi với một sứ mạng, một thông điệp để rao truyền. Giống như Chúa Giêsu được sai đến trần gian bởi Chúa Cha, chúng ta cũng được sai đi bởi Ngài, tràn đầy Thánh Thần của Ngài, để làm chứng nhân của Tin Mừng Tình Yêu và Lòng Thương Xót Chúa, trong Cộng đoàn và trong công việc phục vụ người nghèo nhất trong những người nghèo.

Như là những Thừa Sai, chúng ta phải:

 • là người mang tình yêu của Chúa, sẵn sàng ra đi một cách vội vã, như Mẹ Maria đi tìm kiếm các linh hồn,
 • là ngọn đèn sáng soi cho mọi người,
 • là muối cho thế gian,
 • những tâm hồn bị thiêu đốt bởi một khát vọng duy nhất: Chúa Giêsu; không ngừng khắc ghi trong tâm trí mình nguyện vọng của Người là chúng ta mang Thiên Chúa tới những nơi mà trước đây Người chưa đặt chân tới,
 • không sợ làm những việc mà Chúa đã làm, can đảm đón nhận mọi nguy hiểm và chết đi với Ngài và cho Ngài,
 • sẵn sàng chấp nhận cách vui vẻ để chết đi, nếu chúng ta muốn đưa các linh hồn về cho Chúa, trả cái giá mà Ngài đã trả vì các linh hồn,
 • luôn luôn sẵn sàng ra đi đến bất cứ nơi đâu và khi nào: như những vùng sâu vùng xa, nơi nghèo khó tinh thần lẫn vật chất, tôn trọng văn hóa, tập quán và sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh.
 • Bác Ái

Thiên Chúa là Tình Yêu. Bác ái là tình yêu của Chúa rót vào tim chúng ta bởi Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta. Đặc tính của tình yêu không chỉ là tình cảm của con người mà còn là sự xả thân. Nó là một phần của sự ban phát nhưng không tình yêu của Thiên Chúa. Nó kêu gọi sự chấp nhận yêu thương, sự chết đi hằng ngày cho tình yêu vô vị lợi, để Chúa Thánh Thần có thể làm chủ hoàn toàn đời sống chúng ta. Tràn đầy tinh thần của Chúa Giêsu, chúng ta chỉ có một mục đích duy nhất trong cuộc sống là không ngừng xả thân, để công bố tình yêu của Chúa Cha.

Vì thế, Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô:

 • là người mang tình thương của Chúa một cách đặc biệt đến những người nghèo nhất trong những người nghèo, thiêu đốt tất cả vì tình yêu đối với Chúa và với nhau,
 • là sự chạm tay của Chúa chữa lành mọi bệnh tật,
 • là nụ cười xoa dịu của Chúa làm ấm lên mọi tâm hồn,
 • là ngôn ngữ tình yêu của Chúa mà mọi tâm hồn đều hiểu nhau.

Tin liên quan