Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Nghệ thuật sống

CUỘC ĐỜI LÀ BỌT NƯỚC

Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng. Tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình. — A. Gordon —

 

CUỘC ĐỜI LÀ BỌT NƯỚC

 
Cuộc đời là bọt nước
 

Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng. Tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình. — A. Gordon —

Tin liên quan