Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Ý cầu nguyện trong tháng

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO HỘI DÒNG NHÂN LỄ BỔN MẠNG HỘI DÒNG 22/08/2017

Hội dòng chúng ta được đặt dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria Trinh Nữ Vương. Qua Mẹ, Thiên Chúa ban muôn ngàn Thánh Ân xuống trên Hội Dòng trên quãng đường đã qua. Xin quý chị em cùng hiệp lời cầu nguyện trong thời gian đón mừng Lễ Bổn Mạng Hội Dòng.

 

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHỊ EM TRONG CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN 2017

* XIN CẦU NGUYỆN CHO QUÝ SOEURS ĐANG DỌN MÌNH KHẤN TRỌN:

 1. 1. Athanaxiô Võ Thị Lan Châu
 2. 2. Antôn Hoàng Thị Dược
 3. 3. Philpphê Nguyễn Thị Hồng
 4. 4. Giacôbê Ngô Thị Thùy Linh
 5. 5. Nêrêô Nguyễn Vũ Kim My
 6. 6. Têrêsa Nguyễn Thị Trinh Nữ
 7. 7. Matthia Phù Thanh Phương
 8. 8. Philipphê Nguyễn Thị Thanh Tuyền
 9. 9. Têrêsa Nguyễn Thị Xinh
 10. 10. Matthia Chu Thị Hoàng Yến
 11. 12. Phêrô Thàng Vũ Nhã Vi
 12. 13. Bênêdictô Nguyễn Thị Thu Vinh

 

* XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC TẬP SINH II ĐANG DỌN MÌNH KHẤN TẠM:

 1. 1. Madalena Đặng Thị Tuyết
 2. 2. Rita Casia Nguyễn Thị Hảo
 3. 3. Matta Bùi Thị Sen
 4. 4. Anna Bùi Thị Yến
 5. 5. Anphongsô Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 6. 6. Rosa Lima Nguyễn Thị Hồng Phúc

 

* XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC EM THỈNH SINH CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO NĂM TẬP :

1. Maria  Nguyễn Thị Hoàng

2. Teresa Nguyễn Thị Hồng

3. Anna    Phạm Thị Mộng Huyền

4. Teresa Nguyễn Minh Phượng

5. Maria  Trần Thị Thơm

6. Maria Trần Thị Thúy

7. Maria Nguyễn Thị Sương

Tin liên quan