Cộng Đoàn ThÁNH PHANXICO XAVIE

 • CỘNG ĐOÀN THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ (Đồng Tháp)

  Cộng đoàn Thánh Phanxicô Xaviê được khởi sự ngày 03/12/1997 với lời kêu gọi của Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn-Giám mục Phó Giáo phận Mỹ Tho- hiện là Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp.Hồ Chí Minh.
  Xem thêm...

  Video

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thống kê