Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01 / 2018

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01 / 2018

 

 

 

01/01

Thứ Hai. - CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 

            THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.     Lễ trọng

                  Ngày thế giới hoà bình

{ Bổn mạng: - Cộng Đoàn Mẹ Thiên Chúa (Gx. Búng – Gp. Phú Cường)

                      - Chị Maria Trần Thị Lan

                      - Chị Maria Hoàng Thị Sinh

                      - Chị Maria Trần Thị Thơm

 ¯ Kỷ niệm 21 Năm ngày thành lập Cộng Đoàn Thánh Matta (Mái Ấm Hướng Dương)

02/01

Thứ Ba. Thánh vịnh tuần I.

Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.  Lễ nhớ 

03/01

 Thứ Tư. Danh Thánh Chúa Giêsu

04/01

Thứ Năm đầu tháng

 05/01

Thứ Sáu đầu tháng.

06/01

 Thứ Bảy đầu tháng.

Chiều: VỌNG LỂ CHÚA HIỂN LINH.

 07/01

CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 

           (Không cử hành lễ  Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục.)

 08/01

 Thứ Hai.     CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA.                                                   Lễ kính 

 

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN 

09/01

  Thứ Ba.  Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. 

10/01

Thứ Tư.        

 11/01

Thứ Năm.

 12/01

Thứ Sáu.  

 13/01

Thứ Bảy. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

           { Bổn mạng:  - Sr. M. Hilariô Nguyễn Thị Hường

 14/01

 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

 15/01

Thứ Hai.

16/01

Thứ Ba.  

17/01

Thứ Tư. Thánh Antôn, viện phụ.                                                                              Lễ nhớ                    

 18/01

Thứ Năm.

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất

 19/01

Thứ Sáu.

20/01

Thứ Bảy. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo.

 21/01

 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

 (Không cử hành lễ Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo).                                                                      

{ Bổn mạng:  - Sr. M. Anê Ngô Thị Mỹ Hiểu

 22/01

Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn phót tế, tử đạo

23/01

Thứ Ba.

24/01

Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.                           Lễ nhớ  

25/01

Thứ Năm. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI.                                                   Lễ kính  
   Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất.

  Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục Cha Giuse Phạm Văn Hanh

  { Bổn mạng:  - Cộng Đoàn Phục  Sinh (Gx. Đồng Yên –Gp. Hà Nội)

                                        -  Sr. M. Phaolô  Vũ Thị Thanh Vân.

26/01

Thứ Sáu. Thánh Timôtê và thánh Titô, giám mục.                                                 Lễ nhớ 

 27/01

Thứ Bảy. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ .

     { Bổn mạng:  - Sr. M.Angêla Trịnh Thị Tú Anh

 Xin cầu nguyện cho linh hồn Soeur Phó Maria Edouard trong ngày lễ giỗ

 28/01

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV

( Không cử hành lễ Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).                                           Lễ nhớ

     MỒNG MỘT TẾT ĐINH DẬU - CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI 

 29/01

Thứ Hai.

 30/01

Thứ Ba.

31/01

Thứ Tư.   Thánh Gioan Boscô, linh mục.                                                                  Lễ nhớ

  1. LỜI NGUYỆN TẮT:

   Lạy Chúa ! Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu thương của Chúa”.

 

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê