Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Phụng Vụ Tổng Quát

Phụng Vụ LỄ MẸ TÊRÊSA CALCUTTA - 05/09

 

LỄ THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA

KÍNH NGÀY 05/09

 

 

 

CA NHẬP LỄ :

Chúng ta hãy vui mừng hân hoan,

 vì Chúa muôn loài đã yêu thương nguời trinh nữ thánh thiện và hiển vinh.

 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ:

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa đã kêu mời thánh Têrêsa thành Calcutta trinh nữ đáp trả cho tình yêu của Con Chúa khát khao trên Thánh giá, bằng đức ái diệu kỳ đối với người nghèo khổ nhất trong số người nghèo khổ.  Nhờ lời cầu bầu của Ngài, xin Chúa ban cho chúng con, đuợc phục vụ Chúa Kitô trong anh em đau khổ của chúng con. 

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.. Amen.

 

BÀI ÐỌC I: Is 58, 6-11

Trích sách Tiên tri Isaia.

 Đây Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Cách ăn chay như Ta mong muốn không phải như thế này sao: huỷ bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng? Hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạt không nhà; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ áo mặc, ngươi đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình? Như thế, sự sáng ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang Đức Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, khi ngươi kêu cầu, Đức Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Người sẽ phán: "Này Ta đây". Nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; khi ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm và tối tăm sẽ trở nên như giữa ban ngày. Và Đức Chúa sẽ luôn luôn ban cho ngươi được thảnh thơi, cho tâm hồn ngươi tràn ngập ánh sáng huy hoàng, cho xương cốt ngươi được mạnh mẽ, và ngươi sẽ như cánh vườn xinh tươi, như nguồn suối nước không bao giờ khô cạn.

Ðó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Thánh vịnh 33, 2-11

ĐÁP: Tôi sẽ chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

 

1-     Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa

Câu hát mừng Người, chẳng ngớt trên môi

Linh hồn tôi ơi hãnh diện vì Chúa

Hỡi các bạn nghèo nghe nói mà vui lên. Đáp

2-     Bạn hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa

Ta đồng thanh tán tụng danh Người

Tôi đã tìm Người và Người đáp lại

Giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Đáp

3-     Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở

Không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi

Kẻ nghèo kêu lên và Chúa đã nhận lời

Cứu con cho khỏi mọi cơn nguy nào. Đáp

4-     Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh

Sẽ giải thoát cho ai kính sợ Người

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy

Ôi hạnh phúc thay kẻ ấn náu bên Người. Đáp

 

Bài đọc hai, 1 Gio-an 4:7-16

Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gio-an Tông Đồ

Các con thân mến, chúng ta phải yêu thương nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta: là Thiên Chúa đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay tội lỗi chúng ta.

Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta, là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng, Chúa Cha đã sai Con mình làm Đấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy, và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy,

Đó là Lời Chúa.

 

TUNG HÔ TIN MỪNG:    Mt 11,25

Allêluia. Allêluia. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Allêluia.

 

PHÚC ÂM: Mt 25, 31-46

Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta".

"Khi ấy người lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?" Vua đáp lại: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta".

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!"

"Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: "Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?" Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta". Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".

 

Ðó là lời Chúa.

 

Lời nguyện tín hữu

 

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, với lòng tri ân Thiên Chúa đã ban Thánh Nữ Tê-rê-xa Can-cut-ta cho Hội Thánh, là chứng nhân sáng ngời về đức tin cậy mến và lòng bác ái yêu người, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin :

 

  1. 1. Hội Thánh đã được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Giám Mục, các linh mục, phó tế, tu sĩ, và tất cả Ki-tô hữu giáo dân, đều mặc lấy lòng thương xót của Thiên Chúa, cùng hiệp hành với Chúa Ki-tô, mang lòng thương xót Chúa đến cho hết thảy mọi người.

 

  1. 2. Chúa Giê-su Ki-tô là Hoàng tử Hoà Bình, là Vua Bình An, là dung mạo tình yêu xót thương của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân nước đang có chiến tranh thù hận, cho các gia đình đang bất hạnh, bất an, biết đón nhận Chúa Giê-su Ki-tô, lắng nghe và sống Lời Tin Mừng Yêu Thương của Người, để cùng xây dựng lại nền hoà bình thế giới, và hạnh phúc bình an gia đình.

 

  1. 3. Mẹ Tê-rê-xa Calcutta đã nên thánh, vì nên giống Chúa Ki-tô trong tình yêu tự huỷ, tự hiến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái và tất cả những ai chia sẻ cùng một linh đạo và sứ mệnh của Mẹ, được ơn đoàn sủng như Mẹ Terexa, để tiếp tục hân hoan tự huỷ mình đi, tự hiến mạng sống mình vì yêu mọi người, nhất là những người khổ đau, bất hạnh. 

 

  1. 4. Những người nghèo khổ, là bạn hữu Chúa Ki-tô, và là tài sản của Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang nghèo đói, bệnh tật, khổ đau, bất hạnh, vì bất kỳ lý do gì, cũng cảm nếm được niềm vui cùng vác thánh giá với Chúa Ki-tô, và niềm vui gặp được sự sẻ chia thánh giá của những con người biết chạnh lòng thương và vác đỡ thánh giá cho người.

 

  1. 5. Có rất nhiều người đã chết trong cảnh cùng cực cô đơn, đói nghèo, túng thiếu, bị bỏ rơi đến mức đau khổ tuyệt vọng, mà không ai hay biết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa xót thương, tha thứ và đón nhận tất cả các linh hồn ấy là con cái Chúa đã tạo sinh, và cũng được hưởng nhờ ơn cứu chuộc nhờ máu thánh Chúa Ki-tô, Con Chúa, để họ cùng được hát ca ngợi mừng lòng nhân hậu của Chúa đến muôn đời.

 

Chủ tế: Lạy Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con tin Chúa đã nghe thấu lời con cái Chúa tha thiết nài van. Chúng con nguyện xin Chúa nhậm lời, mà ban cho tất cả con cái Chúa lòng mến Chúa trên hết mọi sự, và lòng yêu người như Chúa đã yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con.

CĐ. Amen.

 

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ:

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho chúng con được hưởng hiệu quả do lễ vật dâng tiến để nhờ gương sáng của thánh Têrêsa thành Calcutta trinh nữ, chúng con được thanh tẩy khỏi nếp sống cũ theo thói thế gian, và được đổi mới nhờ tấn tới theo cách sống trên trời.

 Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con

 

KINH TIỀN TỤNG:

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì Cha đã cho Thánh Tê-rê-xa được thông phần vào cơn khát của Con Cha đang hấp hối trên thập giá, và làm cho ngài trở nên một thừa sai của bác ái. Ngài đã nhận lấy cho mình những xỉ nhục mà các người nghèo phải chịu, và đã hạ mình phục vụ họ, hầu làm cho tình yêu thương xót của Cha được tỏa sáng.

Vì thế cùng với các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần, cùng với đoàn ngũ đông đảo các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Thánh, thánh, thánh…

 

CA HIỆP LỄ x. Mt 25,4.6 :

Năm trinh nữ khôn ngoan, mang đèn với bình dầu.

nửa đêm có tiếng hô to: kìa chàng rể đến, hãy ra đón Chúa Kitô.

 

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ:

Lạy Chúa, 

Xin cho việc rước Mình và Máu Con Một Chúa giúp chúng con xa lánh mọi phù vân, để nhờ gương sáng của thánh Têrêsa thành Calcutta trinh nữ ở dưới đất chúng con được lớn mạnh trong tình yêu chân thành đối với Chúa,  và trên trời mãi mãi đuợc hưởng tôn nhan Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

 

Tin liên quan