Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

PHỤNG VỤ

BẢN VĂN PHỤNG VỤ LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA MẸ HỘI THÁNH

 

 

Thứ Hai sau lễ Hiện Xuống

Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

Lễ nhớ

 

 

Ca nhập lễ (x. Cv 1, 14)

Các môn đệ đồng tâm kiên trì cầu nguyện
cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha hay thương xót, 
khi chịu treo trên thập giá, 
Con Một Chúa đã trao ban Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu Người, 
làm Mẹ chúng con, 
nhờ có Đức Mẹ yêu thương trợ giúp, 
xin cho Hội Thánh Chúa đang ngày càng thêm đông số, 
được mừng vui vì sự thánh thiện của con cái, 
và dẫn đưa tất cả muôn dân nhập đoàn cùng Hội Thánh Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thương chấp nhận và biến đổi của lễ chúng con dâng 
thành bí tích cứu độ, 
xin cho lòng chúng con cũng cháy bừng lửa yêu mến 
như Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh,
và ước chi sức mạnh của bí tích này 
thúc đẩy chúng con cộng tác mật thiết hơn vào công trình cứu chuộc. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

Kinh Tiền tụng: Đức Maria là khuôn mẫu và là Mẹ của Hội Thánh.

  1. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng cha.

  1. Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.

  1. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ. Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Mỗi khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria,
chúng con dâng lời ngợi khen tung hô Chúa.

Khi đón nhận Lời Chúa với tâm hồn trong trắng, 
Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời trong cung lòng khiết trinh,
và khi hạ sinh Đấng thiết lập Hội Thánh,
Mẹ đã cộng tác trong việc khai sinh Hội Thánh.

Khi đứng bên thập giá, 
Mẹ đón nhận lời trối đầy yêu thương của Con Chúa,
và đã nhận tất cả mọi người làm con,
những người được tái sinh vào đời sống siêu nhiên
nhờ cái chết của Đức Kitô.

Khi cùng các Tông đồ trông đợi Đấng Chúa hứa ban,
Mẹ đã hợp với các ngài tha thiết khẩn cầu,
và nên mẫu gương cho một Hội Thánh không ngừng cầu nguyện.

Khi được đưa lên cõi vinh quang thiên quốc,
Mẹ vẫn lấy lòng từ mẫu dõi theo Hội Thánh đang còn lữ hành,
và ân cần phù trợ Hội Thánh trên đường về quê trời,
cho tới ngày Chúa Kitô ngự đến trong vinh quang.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh,
chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:

Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh,  …

 

Ca hiệp lễ (x. Ga 2, 1. 11)

Có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa, và có mẹ Chúa Giêsu ở đó; 
bấy giờ Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên 
và đã tỏ vinh quang của Người, và các môn đệ đã tin Người.

 

Hoặc (x. Ga 19, 26-27)

Lúc bị treo trên thập giá,
Chúa Giêsu nói với môn đệ Người yêu: Này là Mẹ con.

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, 
chúng con vừa lãnh nhận bảo chứng ơn cứu chuộc và sự sống, 
xin cho Hội Thánh Chúa,
nhờ sự trợ giúp của Thánh mẫu Maria, 
luôn nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc
và làm cho địa cầu được đầy tràn Chúa Thánh Thần.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Bài đọc I (St 3,9-15.20)

"Mẹ của toàn thể chúng sinh”

Bài trích sách Sáng thế

Sau khi Ađam ăn trái cấm, 9 Chúa là Thiên Chúa đã gọi ông và nói cùng ông rằng: “Ngươi ở đâu vậy?” 

10 Ông thưa: “Con nghe tiếng Ngài trong vườn, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con ẩn núp”. 

11 Chúa hỏi ông: “Ai đã cho ngươi biết ngươi đang trần truồng? Có phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi ăn không?”

 12 Ađam thưa: “Người phụ nữ mà Ngài đã cho làm bạn với con, chính bà ấy đã cho con trái cây và con đã ăn”. 

13 Chúa là Thiên Chúa nói cùng người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi làm điều đó?” Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con, và con đã ăn”.

 14 Chúa là Thiên Chúa phán cùng con rắn rằng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, mi là thứ bị chúc dữ giữa mọi súc vật và thú hoang! Mi sẽ bò bằng bụng và sẽ ăn bụi đất suốt đời mi. 

15 Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ Bà, người miêu duệ này sẽ đạp đầu mi, còn mi sẽ cắn gót chân người”. 

20 Rồi Ađam đặt tên cho vợ mình là Evà, vì bà là mẹ của chúng sinh.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Hoặc: (Cv 1,12-14)

“Các Tông đồ đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu”

Bài trích sách Công vụ Tông đồ

12  Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ rời núi Cây Dầu trở về Giêrusalem, núi này ở gần Giêrusalem, chỉ cách một quãng đường được đi trong ngày sabbat.

 13  Sau khi trở về thành, các ông lên phòng trên lầu. Hiện diện tại đây có các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philipphê, Tôma, Bartôlômêô, Matthêu, Giacôbê con ông Alphê, Simon nhiệt thành, và Giuđa con ông Giacôbê. 

14  Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, mẹ của Chúa Giêsu, và các anh em Người.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca                                  Tv 86 (87) 1-2.3 và 5.6-7

ĐápHỡi thành đô của Thiên Chúa,

mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.

 

1 Nền móng Sion được đặt trên núi thánh,

2 Chúa yêu chuộng cửa thành

   hơn mọi nơi cư ngụ của nhà Giacob.

3 Hỡi thành đô của Thiên Chúa.

   Mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành. – Đ.

  

5 Nói đến Sion, thiên hạ bảo:

   “Tại đó, người người đã sinh ra,

   chính Đấng Tối Cao củng cố thành”. – Đ.

  

6 Thiên Chúa ghi vào sổ bộ các dân:

   “Kẻ này người nọ đã sinh ra tại đó”,

7 và họ múa nhảy hát ca:

   “Mọi nguồn mạch của tôi ở nơi thành”. – Đ.

 

Alleluia Kính chào Đức Trinh Nữ diễm phúc, Mẹ đã hạ sinh Chúa Giêsu.

Kính chào Mẹ Hội Thánh, Mẹ là Đấng giữ gìn trong chúng con

Thần Khí của Thánh Tử Giêsu Kitô

 

Phúc Âm:  Ga 19: 25-34

"Đây là mẹ của anh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà .” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh .” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói : “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói : “Thế là đã hoàn tất !” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.   

Đó là lời Chúa.

Tin liên quan