Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Ơn Gọi

Nhận Định Ơn Gọi

NHẬN ĐỊNH ƠN GỌI “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là:  Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15, 8)

Nhận Định Ơn Gọi

 hình minh họa: Các Sr TSBACKT trong Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Nguyện của Hội Dòng

 

Được tạo dựng và được tái sinh bởi tình yêu và lòng thương xót của TC,
được thể hiện nơi Đức Ki-tô (ĐKT), Ngôi Lời TC

->

<-

Ước ao đáp trả
(Sống lòng biết ơn và ca tụng)

 

– Đáp trả cách nào? Bằng cách đi theo Đức Ki-tô (Ga 15, 8) và hành trình này được nuôi dưỡng không ngừng bởi nỗ lực và ơn huệ hiểu biết và yêu mến ĐKT (đi theo mà không hiểu và yêu, nhưng chỉ sống bằng mệnh lệnh và lề luật, thì thật là nặng nề và bất hạnh), trong một ơn gọi cụ thể. Để nhận định ơn gọi Chúa mời gọi chúng ta đón nhận, chúng ta sẽ dựa vào những dấu chỉ ước muốn, tương hợp và tâm cảm.

– Hiện nay trong Giáo Hội, có nhiều ơn gọi khác nhau: ơn gọi đời sống gia đình, ơn gọi đời sống độc thân, ơn gọi đời sống dâng hiến; ngày nay, ơn gọi đời sống dâng hiến rất đa dạng (xem Tông Huấn Vita ConsecrataĐời Sống Thánh Hiến, của Đức GH Gioan-Phao-lô II).

– Trong thực tế, có nhiều người lập gia đình hay sống độc thân vì hoàn cảnh. Chúng ta cần giúp những người này bình an đón nhận hoàn cảnh sống hiện tại của mình và xác tín như là ơn gọi đời mình.

1. Nhận định ơn gọi

a. Lời mời gọi và lòng ước ao đáp trả.

  • Chúng ta có thể đến với một ơn gọi vì những lí do khác nhau, bên ngoài hay bên trong, ngoại tại hay nội tại. Nhưng chúng ta tin rằng Chúa dùng những điều này để giúp chúng ta khám phá ra ơn gọi của mình, để mời gọi tôi đi theo Ngài trong một ơn gọi.
  • Vậy, tôi có xác tín Chúa gọi tôi sống ơn gọi này và có muốn sống ơn gọi này như là một cách thức đi theo Ngài không? Trong hành trình Linh Thao, xác tín này có mang lại cho tôi ơn an ủi thiêng liêng không?

b. Sự tương hợp

  • Sự tương hợp vốn là ơn Chúa, giữa những đòi hỏi của một ơn gọi (một cách thức cụ thể đi theo ĐKT) và con người thật của mình. Trong bầu khí cầu nguyện của tháng Linh Thao, tôi được mời gọi đọc lại hành trình tìm hiểu và sống ơn gọi của mình, để nhận ra có sự tương hợp này không.
  • Người phụ trách huấn luyện và những người khác có thể giúp tôi thấy rõ hơn; vì thế, tôi cần lắng nghe và bàn hỏi.

c. Tâm cảm

  • Trong hành trình tìm hiểu và sống ơn gọi, tôi có nhiều bình an và niềm vui không?
  • Tôi có xác tín rằng, con đường tôi đang đi, cách tôi đang sống, ơn gọi tôi đang tìm hiểu hay đang sống, dù với biết bao khó khăn và thử thách, nhưng đây chính là cuộc đời của tôi không?

2. Lựa chọn

  • Lựa chọn: là sự hợp nhất giữa điều Chúa muốn (Tiếng Gọi được nghe ra ở đây, cho dù Chúa có thể gọi và mình nghe được từ rất sớm, giống như tiếng sét) và điều mình muốn, làm nền tảng cho hành trình còn lại của cuộc đời. Sự hợp nhất này đến từ dấu chỉ “ơn an ủi thiêng liêng”, trong suốt quá trình nhận định (LT 176): lòng ước ao, sự tương hợp và cảm xúc. Nên viết thành văn bản và đón nhận như giao ước giữa mình với ĐKT.
  • Xin ơn xác chuẩn lựa chọn: cầu nguyện với lựa chọn của mình và xin ơn bình an, cùng với ơn sủng và tình yêu để sống đến cùng.
  • Sống lựa chọn. Khi đã lựa chọn rồi, (1) thì chúng ta được mời gọi dấn thân hết mình sống lựa chọn từng ngày và cả cuộc đời, (2) chứ không theo cảm xúc, hay để cho mình bị chi phối bởi những nghi hoặc, vì sự Lựa Chọn đến từ Chúa, và vì đó là cách chúng ta yêu mến và tôn trọng Chúa. (3) Lựa Chọn cũng giúp chúng ta phân biệt những gì thuộc và không thuộc, phù hợp và không phù hợp, giúp sống và không giúp sống, giúp nhiều và giúp ít…. để sử dụng, từ bỏ hay điều chỉnh và định hướng.

Nguyễn Văn Lộc, SJ.

Tin liên quan