Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Ơn Gọi

CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN CỦA HỘI DÒNG

 

Các giai đoạn huấn luyện

Việc huấn luyện trải qua nhiều giai đoạn để giúp người chị em trưởng thành:

 

Giai đoạn tìm hiểu 

  1. a) Giai đoạn tìm hiểu: sáu tháng, người dự tu có cơ hội quan sát lối sống và công việc.

Các em Cảm tình viên mến mộ Linh Đạo của Mẹ Thánh nên bắt đầu giai đoạn tìm hiểu Linh Đạo của Hội Dòng, qua các công tác Phục vụ người nghèo nơi các cộng đoàn mà các em hiện diện. Các em được tham gia các sinh hoạt trong ngày sống và các giờ chung của Cộng đoàn: Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, Các giờ Kinh Phụng Vụ. 

Ngoài ra, các em được học Nhân Bản, Giáo Lý, Tín Lý, Chia Sẻ Lời Chúa... và hơn nữa, các em được học chính bài học về Sự Phục Vụ người nghèo trong công tác bổn phận hằng ngày

Giai đoạn Đệ tử (1 năm)

 

Giờ Chầu Thánh Thể của các em đệ tử

 

  1. b) Giai đoạn nhà thử : một năm, mục đích để tìm hiểu giữa Hội dòng và người dự tu, giai đoạn này không được quá hai năm.

 

  

Nhà Thử ( 1 năm)

  1. c) Giai đoạn tập tu : hai năm, mục đích để tìm hiểu ơn gọi và những ràng buộc của ơn gọi.

 

 

 

 Các Tập Sinh 2018-2020

 

  • d) Giai đoạn kinh viện : năm năm, để đào sâu về cuộc sống tận hiến, cũng như đào luyện về việc tông đồ và sứ mạng của Hội dòng.
  • .

 

Giai đoạn Kinh Viện (5 năm)

 e) Tiếp tục huấn luyện : việc huấn luyện không chấm dứt với lời khấn trọn. Các giai đoạn đặc biệt để duyệt xét lại đời sống thiêng liêng thường được tổ chức sau năm năm khấn trọn, nhằm duyệt xét lại những nhu cầu bản thân

Giờ học hỏi Hiến Luật của các Srs 

Chương trình huấn luyện

  1. a) Giai đoạn dự tu cho tới khấn lần đầu bao gồm :

     -  Giáo lý.

     -  Lịch sử Giáo Hội.

     -  Kinh Thánh.

     -  Thần học.

     -  Hiến luật và lịch sử Hội dòng.

     -  Phụng vụ Bí tích.

  1. b) Thời gian chuẩn bị khấn trọn bao gồm:

     -  Học hỏi Hiến luật của Hội dòng cách đúng đắn với sự cầu nguyện.

     -  Tài liệu Vatican.

     -  Phúc âm của Thánh Gioan, các thư Thánh Phaolô và Thánh vịnh.

     -  Khoa học về đời sống thiêng liêng.

Việc đào luyện phần lớn là học cách hiệp nhất giữa chiêm niệm và hành động. Vì thế, ngay từ đầu huấn luyện cho tới khi kết thúc, các chị em sẽ được sai đi một ít thời gian trong ngày để phục vụ Chúa Giêsu trong những người nghèo và những gì Ngài muốn các chị em làm cho Ngài.

Tin liên quan