Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Ngày giỗ

NGÀY LỄ GIỖ CÁC ÔNG/BÀ CỐ CỦA QUÝ CHỊ EM

NGÀY LỄ GIỖ  CÁC ÔNG/BÀ CỐ CỦA QUÝ CHỊ EM

Tháng 08/2017

 

Ngày

Tên Thánh

Ông/ Bà Cố Soeur

05/08

Antôn

Ông cố Sr. M. Anna Nguyễn Thị Khai

11/08

Maccô

Ông cố Sr.M. Clara Vũ Thị Hồng Liên

12/08

Anna

Bà cố Sr. M. Anna Nguyễn Thị Thu Quyên

16/08

GioanBaotixita

 Ông Cố:       Sr. M. Anna Trương Thị Bích Hiệp

                     Sr. M. Raphael Trương Thị Mai Hương

28/08

Maria

Bà cố Sr.M. Savio Trần Thị Ngọc Bích

29/08

Giuse

Ông cố Sr. M.Angiela Trịnh Thị Tú Anh

Tin liên quan