Mừng Sinh Nhật

CHÚC MỪNG QUÝ SOEURS CÓ SINH NHẬT TRONG THÁNG 8

 

                                      

 

 

                                       HAPPY BIRTHDAY

THÁNG 08

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA QUÝ SOEURS:

M. Goretti Nguyễn Thị Hoa                          01.08.1984
M. Matthia Chu Thị Hoàng Yến                   02.08.1983
M. Matthia Phù Thanh Phương                   07.08.1974
M. Micae Nguyễn Thị Huệ                            10.08.1972
M. Rosa Lima Hoàng Thị Huyền                  10.08.1989
M. Anna Nguyễn Thị Nhuận                          15.08.1978
M. Agata Trịnh Thị Ánh Hiền                         18.08.1968
M. Philipphê Nguyễn Thị Hồng                     20.08.1985
M. Têrêsa HàThị Hương                                 21.08.1985
M. Giacôbê Ngô Thị Thùy Linh                      22.08.1988
M. Phanxica Đào Thị Hằng                            28.08.1975
M. Goretti Lưu Thị Bích Chi                            31.08.1972

 

 

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê