Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Lời Nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01/01/2020

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01/01/2020

 

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01/01/2020

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Các thánh là những người đã chiến thắng và đang được hưởng vinh quang nước Trời sau khi đã kết thúc hành trình trần thế theo con đường của Đức Giêsu và các mối phúc. Mừng kính các Thánh Nam Nữ hôm nay, cộng đoàn chúng ta cùng hiệp với các ngài dâng lời tạ ơn Chúa và sốt sắng cầu xin:

 

  1. 1. “Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn gắn bó mật thiết với Đức Kitô qua việc thực thi lời Chúa và sống các Bí tích, để được chung hưởng hạnh phúc nước Trời cùng các thánh.
  2. 2. “Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người không tin hay chưa tin Chúa cảm nhận được sự hiện diện và lòng thương xót của Người qua chính đời sống chứng tá của các kitô hữu.
  3. 3. “Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho các kitô hữu ở khắp nơi trên thế giới đang phải đối diện với ngược đãi và bách hại được ơn can đảm cùng sức mạnh để luôn kiên trì làm chứng cho Chúa.
  4. 4. Tám mối phúc là con đường chắc chắn đưa con người vào nước Trời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn hăng hái trong các hoạt động tôn giáo cũng như xã hội theo tinh thần các mối phúc, để xứng đáng là công dân nước Trời.

Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng chí thánh, Chúa muốn tất cả chúng con nên hoàn thiện như Chúa mỗi ngày theo gương các Thánh Nam Nữ. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban Thánh Thần giúp chúng con luôn vững bước trên đường nên thánh theo các mối phúc thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Tin liên quan