Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Lời Nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - B

LỜI NGUYỆN CHUNG

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – B

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu vào thế gian như là “hạt lúa” được gieo vào lòng đất, chấp nhận thối đi để sinh nhiều bông hạt, đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Trong tâm tình cảm tạ và tin tưởng, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin chân thành:

1. “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hàng Giám mục và mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành và hăng say với sứ mạng loan báo và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

2. “Vinh quang Thiên Chúa là con người được sống.” Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết quan tâm và ưu tiên chọn lựa những chính sách hữu hiệu về xã hội, giáo dục, và y tế, nhằm đem lại cuộc sống ổn định và hạnh phúc cho mọi người.

3. Chúa Giêsu nói: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người trẻ đang phải đối diện với các vấn đề của một xã hội đề cao cá nhân, tôn thờ vật chất, biết khao khát tìm kiếm những giá trị đích thực đem lại cho họ sự sống đời đời.

4. “Xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết noi gương vâng phục của Chúa Giêsu: nhận ra và thi hành thánh ý Chúa qua mọi biến cố trong cuộc sống và các bổn phận hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin thương nhận những ý nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết sống vâng phục và không ngừng làm vinh danh Chúa theo gương Đức Giêsu Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tin liên quan