Hiệp Thông

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9/2017

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9/2017

 

 

  1. Ý CẦU NGUYỆN:

     

      Cầu cho các giáo xứ quan tâm đến công cuộc rao giảng Tin Mừng: Xin cho các giáo xứ được tinh thần truyền giáo tác động, trở nên mối hiệp thông trong đức tin và chứng tá của lòng bác ái.

 

 

1/9/2017

  Thứ Sáu đầu tháng.

2/9

 

 

Thứ Bảy đầu thángNGÀY QUỐC KHÁNH. CẦU CHO TỔ QUỐC.

 Mừng Sinh Nhật Mẹ Bề Trên

 Kỷ Niệm Ngày Tiên Khấn và Vĩnh Khấn ( Quý Soeurs Lớp Chúa Chiên Lành và Agape)

3/9

CN XXII TN. (Không cử hành lễ thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ).

4/9

Thứ Hai. Kỷ niệm ngày Tiên Khấn Quý Soeurs Lớp Em-ma-nu-el

5/9

 

 

Thứ Ba.   Lễ kính Thánh Têrêsa Calcutta

Tạ ơn Chúa – Ngày Phong Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta

 Ghi nhớ ngày Giỗ Mẹ Têrêsa Calcutta

6/9

Thứ Tư.

7/9

Thứ Năm đầu tháng.

8/9

Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.

9/9

Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục.

10/9

CN XXIII TN.

11/9

Thứ Hai.

12/9

Thứ Ba. Danh Thánh Đức Maria.

13/9

Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.

14/9

 

Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

 Kỷ niệm 29 năm thành lập Nhà dưỡng Lão Tình Thương (CĐ. Mẹ Têrêsa Calcutta)

15/9

Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu bi. Lễ nhớ.

16/9

 

Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

 Kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Mái Ấm Tình Mẹ I (CĐ. Bêtania)

17/9

CN XXIV TN. (Không cử hành lễ thánh Rôbertô Bellaminô, giám mục, tiến sĩ).

18/9

Thứ Hai.

19/9

Thứ Ba. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo.

20/9

Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Taegon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

21/9

 

Thứ Năm. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

      Bổn mạng:  Sr. M. Matthêu Ngô Thị Tính

22/9

Thứ Sáu.

23/9

Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina (cha Piô Năm Dấu), linh mục. Lễ nhớ.

24/9

CN XXV TN.

25/9

Thứ Hai.

26/9

Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo. Lễ nhớ.

27/9

 

 

Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

 Bổn mạng:           - Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn (Bình Dương)

                                 - Sr. M. Vinh Sơn Phaolô Nguyễn Thị Trúc

28/9

Thứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo. Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo

29/9

 

 

 

Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.

      Bổn mạng:   - Sr. M. Micae Nguyễn Thị Huệ

                               - Sr. M. Gabriel Trần Thị Hoàn

                               - Sr. M. Raphael Trương Thị Mai Hương

30/9

Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.

 

  1. LI NGUYN TT:

 

Lạy chúa ! con chỉ là cây bút chì nhỏ trong tay Thiên Chúa mà Người đang viết, Người đang gửi một bức thư tình yêu cho thế giới.”

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê