Hiệp Thông

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO HỘI DÒNG NHÂN LỄ BỔN MẠNG HỘI DÒNG

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO HỘI DÒNG NHÂN LỄ BỔN MẠNG HỘI DÒNG 08/12/2017

Hội dòng chúng ta sẽ mừng Bổn Mạng :Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội  lần đầu tiên. Qua Mẹ, Thiên Chúa ban muôn ngàn Thánh Ân xuống trên Hội Dòng.

Xin quý chị em cùng hiệp lời cầu nguyện trong thời gian đón mừng Lễ Bổn Mạng Hội Dòng 08/12/2017.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê