Hiệp Thông

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM KHẤN DÒNG 02/08/2011-02/08/2017

02/08/2011-02/08/2017

 

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM VĨNH KHẤN  CỦA QUÝ SOEURS :

1. M. Elisabeth Hà Thị Thắng

2. M. Gioan Vianney Phạm Thị Minh Nguyệt

 

 và KỶ NIỆM TIÊN KHẤN của quý Srs:

1. M. Bônaventura Nguyễn Thị Ngọc Hoa

2. M. Nathanael Nguyễn Thị Huyền

3. M. Luy-Gonzaga Hà Thị Hường

4. M. Inhaxio Nguyễn Thị Hường

5. M. Giacôbê Ngô Thị Thùy Linh

6. M. Brigitta Trần Thị Loan

7. M. Tôma Cao Thị Ly

8. M. Matthia Phù Thanh Phương

 

Nguyện xin Tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng quý Srs,  để quý srs luôn hăng say phục vụ và quên mình yêu thương người nghèo.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê