Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Các Tin Mới

TĨNH TÂM NĂM 2022

Vừa qua, DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ đã tổ chức đợt tĩnh tâm thứ nhất diễn ta trong 1 tuần, dành cho các chị em kinh viện và một số chị em đã khấn trọn.

 

 

 Trong dịp Tĩnh Tâm này, các chị em được cha giảng phòng Giu-se Trần Tấn Lực hướng dẫn đào sâu về linh đạo và tu đức của Mẹ Thánh, giúp các chị em nhìn lại mình để trở về đi đúng hướng đi mà Hội Dòng đã và đang đi: cùng Mẹ Thánh Teresa hun đúc tình yêu đối với Thiên Chúa Ba Ngôi.


Trong dịp này,

  •          * có 35 chị em kinh viện tiếp tục can đảm Tuyên Khấn, có các chị em khấn lần 2,3,4,5 và lần thứ 6, chuẩn bị cho việc ký Giao Ước Vĩnh viễn với Chúa Ki-tô.
  •           *cùng đợt này có 18 chị em đã khấn trọn đời Canh Tân Lại Lời Khấn.

Hội Dòng đã tạo mọi điều kiện để chị em được có những ngày tĩnh tâm, nghỉ ngơi cả thể xác lẫn tinh thần sau một năm phục vụ. Ước mong sau đợt tĩnh tâm này, các chị em thêm nhiệt huyết, thêm can đảm bước tiếp hành trình ơn gọi, cùng với Mẹ Thánh yêu thương và phục vụ người nghèo như phục vụ chính Chúa.


Tin, ảnh : sr. Minh Nguyệt MCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan