Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Các Tin Mới

Thánh Lễ Tuyên Phong Hiển Thánh - Mẹ Teresa Calcutta

Thánh Lễ được Đức Thánh Cha Phanxico chủ sự, cùng với 70 Đức Hồng Y, 400 Đức Giám Mục, hơn 1.700 linh mục, và 120 ngàn người tham dự, vào lúc 10h30 theo giờ Roma - sáng Chúa Nhật 23 Thường Niên, ngày 4-9-2016, tại Quảng trường Thánh Phero.

Tin liên quan