Cộng Đoàn BETANIA

 • CỘNG ĐOÀN BÊTANIA (MÁI ẤM TÌNH MẸ)

  Các cô cơ nhỡ được giáo dục nhân bản và hướng nghiệp tùy theo khả năng mỗi người; một số cô đã được các soeurs giúp tham vấn để hòa giải với gia đình, tìm lại được hạnh phúc sum họp.
  Xem thêm...

  Video

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thống kê