Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Ý cầu nguyện trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 11/2022

 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 11/2022

Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ
Chúng ta cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ, 

nhất là những em vô gia cư, mồ côi và là nạn nhân chiến tranh;

 xin cho các em chắc chắn được hưởng một nền giáo dục

và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình.

 

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Tháng 11/2022

 

Tin liên quan