Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Cộng Đoàn THÁNH PHANXICO ASSISI (USA)

  • CỘNG ĐOÀN THÁNH PHANXICÔ ASSISI (USA)

    Đầu năm 2004, Sr. Bề trên đã gửi các chị em sang Giáo phận này để hiện diện và phục vụ những người vô gia cư tại nhà Shelter của địa phận và làm việc phục vụ trong giáo xứ St, Philip cho tới nay. Các chị em đã tới Corpus Christi vào ngày 04/10/2004 nên các chị em Cộng đoàn Thánh Phanxicô Assisi làm bổn mạng.
    Xem thêm...