Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

SỐNG LINH ĐẠO HỘI DÒNG

TINH THẦN CỦA NGƯỜI NỮ TU THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ

 

TINH THẦN CỦA NGƯỜI NỮ TU THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ

 

HOÀN TOÀN PHÓ THÁC

* Chúa KiTô đã hoàn toàn thuộc về Cha Ngài trong công cuộc cứu chuộc con người. Mặc dù Ngài là Thiên Chúa nhưng không nghĩ  đến sự ngang hàng với Thiên Chúa, Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, sinh ra làm người như chúng ta (Pl 2,6-7).

* “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa thực hiện nơi tôi như lời sứ thần truyền”(Lc 1,38). Mẹ Maria đã hoàn toàn từ bỏ chính mình để được đầy ơn phúc của Chúa. Mẹ đã để cho Thiên Chúa sử dụng Mẹ tuỳ ý Ngài trong sự tin tưởng và niềm vui hoàn toàn thuộc về Ngài, không giữ lại điều gì cho mình.

- Sự phó thác toàn diện của chúng ta cho Chúa có nghĩa là Chúa hoàn toàn sử dụng chúng ta như Chúa Cha đã hoàn toàn sử dụng Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

- Sự  phó thác toàn diện cũng gồm thái độ luôn luôn sẵn sàng cho Chúa và cho Giáo Hội của Ngài, qua sự sẵn sàng phục vụ đối với Bề trên, với các chị em của chúng ta và những người nghèo chúng ta phục vụ.     

       

 TIN TƯỞNG YÊU THƯƠNG

* Chúa Giêsu hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Cha. Niềm tin của Ngài là kết qủa của sự hiểu biết sâu sắc về tình yêu của Chúa Cha. Vì thế, Ngài đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời và sứ mạng của Ngài trong tay Cha Ngài.                                                     

* Mẹ Maria cũng hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa qua việc chấp nhận để Ngài sử dụng mình cho kế hoạch cứu rỗi của Ngài, vì Mẹ hiểu rằng Thiên Chúa quyền năng có thể làm những điều vĩ đại trong Mẹ và qua Mẹ.

Sự tin tưởng của chúng ta vào Thiên Chúa gồm :

  1. a) Tin tưởng vào tính toàn năng và sự khôn ngoan vô tận của Thiên Chúa.
  2. b) Tin tưởng vào sự thật về Chúa Giêsu-Con của Chúa Cha- làm người, và chân lý lời rao giảng của Ngài trong Phúc Âm .
  3. c) Tin tưởng vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng có thể biến đổi chúng ta trong sự quên mình hoàn toàn.
  4. d) Tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa về tất cả nhu cầu của chúng ta và của người nghèo.
  5. e) Tin tưởng vào quyền năng của Thánh danh Chúa Giêsu, sức mạnh của Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa, sức mạnh trung gian của Thánh Giuse, tất cả các thánh và các thiên thần.
  6. f) Tin tưởng vào Giáo Hội và lời dạy của Giáo Hội.
  7. g) Tin tưởng vào Bề trên của chúng ta, đại diện Chúa Kitô.
  8. h) Tin tưởng vào chị em chúng ta và người nghèo chúng ta phục vụ.

 TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

* Niềm vui là hoa quả của Chúa Thánh Thần và là dấu chỉ đặc biệt của Nước Chúa, vì Chúa là niềm vui. Chúa Kitô muốn chia sẻ niềm vui với các Tông đồ “để niềm vui của Thầy có thể ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn” (Ga 15,11).

* Niềm vui cũng là sức mạnh của Mẹ Maria. Chỉ có niềm vui mới cho Mẹ sức mạnh đến miền núi Giuđêa, để làm công việc phục vụ đối với người chị họ.

- Niềm vui là lời cầu nguyện, là một cái lưới tình thương mà chúng ta có thể sử dụng để bắt các linh hồn. Niềm vui là điều cần thiết và là sức mạnh của chúng ta ngay cả về thể xác, vì nó làm chúng ta luôn luôn sẵn sàng làm điều tốt.

- Cách tốt nhất để tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với Thiên Chúa là đón nhận mọi sự với niềm vui. Một nữ tu vui vẻ thì giống như ánh sáng tình yêu thương của Thiên Chúa, là niềm hy vọng hạnh phúc muôn đời và là ngọn lửa tình yêu bừng cháy.

 

 

Tin liên quan