Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Hình Ảnh

KÍNH NHỚ SR PHÓ BỀ TRÊN MARIA EDOUARD ĐOÀN THỊ BẠCH HẢO

Những hình ảnh về sr Phó bề trên nhân kỷ niệm lễ giỗ lần thứ 10 (27/01/2010 - 27/01/2020)

 

SOEUR MARIE EDOUARD ĐOÀN THỊ BẠCH HẢO 

 

NGUYÊN PHÓ BỀ TRÊN DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ

(sinh ngày 20/04/1949 - về nhà Cha ngày 27/01/2010)

hình: Thánh Lễ khấn dòng đầu tiên trong Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Ki-tô

Sr. Bề trên Marie Francoise Hà Thị Thanh Tịnh và Sr Phó bề trên Maria Edouard Đoàn Thị Bạch Hảo

 

NHỮNG HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 

SR MARIE EDOUARD BẠCH HẢO VỚI MẸ THÁNH TERESA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan