Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Cộng Đoàn MẸ THĂM VIẾNG (Gp. Hưng Hóa)

CỘNG ĐOÀN MẸ THĂM VIẾNG

 

CỘNG ĐOÀN MẸ THĂM VIẾNG

 

Giáo phận Hưng Hóa
Hiện diện 08/03/2019
Ngày 17/11/2019 Cha xứ Micae làm phép nhà
Ngày 2/2/2020 Cha xứ Micae đặt Mình Thánh Chúa trong cộng đoàn.
Sứ mạng: Thăm viếng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rước Mình Thánh Chúa đến với các bệnh nhân.

 

 

 20191105_102027.jpg

 

Tin liên quan