Ý cầu nguyện trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3/2018

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3/2018

  

  1. I. Ý CẦU NGUYỆN:

 

 Cầu cho việc đào tạo để biết phân định thiêng liêng: Xin cho toàn thể Giáo Hội hiểu rõ sự cần thiết phải đào tạo cho cá nhân và cộng đoàn biết phân định thiêng liêng.

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê