Tên đăng nhập Mật khẩu


Ghi nhớ
Quên mật khẩu
Đăng ký thành viên

 

Yêu thương và phục vụ như Đức KiTô

 


LINH ĐẠO DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ

Linh đạo này được ghi trên tấm danh thiếp của Mẹ Têrêsa với năm dòng chữ thật ngắn gọn và xúc tích. Mẹ thường phân phát tấm danh thiếp này cho bất cứ ai mà Mẹ tiếp xúc, gặp gỡ để nói lên hướng đi, lối sống đơn giản của Mẹ mà Linh đạo ấy được tinh lọc từ những cảm nghiệm khi Mẹ làm việc cho “những người nghèo nhất trong những người nghèo” vì tình yêu Thiên Chúa.

Xem tiếp...


TÌNH YÊU

Căn bệnh hiểm nghèo nhất của Tây phương hiện nay không phải là bệnh cùi hay ho lao : nó là bệnh bị khước từ, bị ghét bỏ, và không được chăm sóc. Chúng ta có thể chữa bênh tật thể xác bằng y dược, nhưng chỉ có thể chữa bệnh cô đơn, chán chường, và tuyệt vọng bằng tình yêu. Nhiều người trên thế giới đang chết vì miếng bánh nhưng cũng có nhiều người đang chết vì thiếu chút tình yêu. Sự nghèo nàn của Tây phương là một loại nghèo nàn khác lạ,- nó không chỉ nghèo nàn vì cô đơn nhưng còn nghèo về tinh thần. Họ đói khát tình yêu cũng như đói khát Thiên Chúa.

Xem tiếp...


PHỤC VỤ

Hãy dành thời giờ suy nghĩ. Đó là nguồn sức mạnh. Hãy dành thì giờ để cầu nguyện Đó là sức mạnh toàn năng. Hãy dành thì giờ cất tiếng cười Đó là tiếng nhạc của tâm hồn. Hãy dành thì giờ chơi đùa Đó là bí mật để trẻ mãi không già. Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu Đó là ưu tiên Thiên Chúa ban cho. Hãy dành thì giờ để cho đi Vì một ngày quá ngắn để ích kỷ. Hãy dành thì giờ đọc sách Đó là nguồn khôn ngoan. Hãy dành thì giờ để thân thiện Đó là đường dẫn tới hạnh phúc. Hãy dành thời giờ để làm việc Đó là giá của thành công Hãy dành thì giờ cho bác ái Đó là chìa khóa cửa Thiên Đàng.

Xem tiếp...


ĐỨC TIN

Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi sự, và không có Ngài chúng ta không thể tồn tại. Tôi không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện của Thiên Chúa dù chỉ một giây lát, nhưng tôi biết có nhiều người nghi ngờ. Nếu bạn không tin ở Thiên Chúa bạn có thể giúp đỡ người khác bằng những công việc bác ái, và kết quả của những công việc này là những ân huệ thặng dư đến trong linh hồn bạn. Rồi bạn sé từ từ mở lòng và muốn có niềm vui của tình yêu Thiên Chúa.

Xem tiếp...


BÁC ÁI TRONG HOẠT ĐỘNG

Trong phần này một số những gười tình nguyện trên khắp thế giwois chia sẻ cảm nghiệm của họ về những gì họ cảm nhận khi phục vụ người nghèo và những gì họ có thể làm cho chính cộng đồng của họ.

Xem tiếp...


BÁC ÁI TRONG HÀNH ĐỘNG

Đây là một trong những người tình nguyện làm việc ở Los Angeles, cô sẽ cho biết phương cách mà cô đã giúp các thầy về sứ vụ của họ - và lúc đầu dường như cô thấy đó là một thế giới khác biệt, Nhưng cũng như cô Mary ở trên, cô Geraldine thấy rằng khi giúp đỡ người khác bạn có thể giúp đỡ chính bạn.

Xem tiếp...

 

  1