Tên đăng nhập Mật khẩu


Ghi nhớ
Quên mật khẩu
Đăng ký thành viên

 

Yêu thương và phục vụ như Đức KiTô

 


DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ

Nguồn gốc Hội dòng : Tháng 7 năm 1973, theo lời mời của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Mẹ Têrêsa Calcutta đã sai 7 thầy thuộc ngành nam Thừa Sai Bác Ái đến Sài Gòn để phục vụ và chăm sóc cho những người nghèo khổ tại đây. Biến cố 30/04/1975 xảy đến, các thầy đã phải lánh nạn và tản cư sang Hồng Kông. Vì tha thiết yêu mến Linh đạo của Mẹ Têrêsa, năm 1979 Đức Tổng Phaolô Bình đã cho phép hình thành và hoạt động nhóm nữ tu sống theo Linh đạo của Mẹ, mang tên Thừa Sai Bác Ái, phục vụ cho những người nghèo khổ bất hạnh, do Sr. Maria Phanxicô Xaviê Hà Thị Thanh Tịnh phụ trách.

Xem tiếp...

0000-00-00


MISSIONARIES OF CHRIST’S CHARITY – MCC

MISSIONARIES OF CHRIST’S CHARITY – MCC In 1979, the close-knit group of women was officially formed and recognized as a religious society with about 20 members. Archbishop Binh was present when he received the vows of two sisters who vowed to minister to the poorest of the poor according to the spirituality of Mother Teresa. These two sisters are Sister Mary Frances Ha Thi Thanh Tinh and Sister Edward Doan Thi Bach Hao. These two sisters were originally from the sisters of Nazareth, today they are known as Servants of Christ’s Priesthood. Archbishop Paul Binh had intended that when opportunity presented itself, he would have them join the Mother Teresa’s Missionaries of Charity. Archbishop Paul Binh wrote to Mother Teresa in Calcutta asking her to accept the 20 sisters into her society.

Xem tiếp...

 

  1