Tĩnh Tâm

TĨNH TÂM THÁNG 8/2018

 

TĨNH TÂM THÁNG 8/2018
Điều cần thiết và chính yếu nhất của đời dâng hiến: Tìm kiếm Thiên Chúa và thi hành Thánh ý của Ngài.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê