Tĩnh Tâm

TĨNH TÂM ĐỢT 3 CỦA HỘI DÒNG

TĨNH TÂM ĐỢT 3 CỦA HỘI DÒNG 

sẽ bắt đầu từ 13/08/2017 đến 21/08/2017 . Đợt tĩnh tâm này sẽ có 40 chị em tham dự,. Cha giảng phòng là Cha đặc trách Tu sĩ Thomas Vũ Quang Trung, SJ

Xin quý chị em cùng cầu nguyện cho đợt tĩnh tâm được sốt sắng thánh thiện và phát sinh hoa trái tốt lành cho mỗi tham dự viên, nhờ Hồng Ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Thánh Teresa.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê