Tĩnh Tâm

THÔNG BÁO

Sau công Hội lần thứ nhất của Hội Dòng,  Hội Dòng có thay đổi ngày Lễ Bổn Mạng vào ngày Lễ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - 08/12 (Bổn Mạng cũ là Mẹ Maria Trinh Nữ Vương) .

Kể từ 8/12/2017 Hội Dòng chính thức thay đổi tu phục (áo Blouse và áo dòng dài màu xám nhạt với lúp đội đầu màu xám viền xanh).

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê