The Holy Family Community

The Holy Family Community-San Jose

Có vài ơn gọi tại San Jose xin gia nhập Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô. Đầu năm 2012 Sr. Bề trên Mary Hà Thị Thanh Tịnh tổng phụ trách dòng đã sang San Jose gặp gỡ các ơn goi. Với nhu cầu các ơn gọi và nhu cầu phục vụ cho những cụ già cô đơn, neo đơn nghèo về tâm linh và vật chất.

 

The Holy Family Community-San Jose

 

 

CỘNG ĐOÀN HOLY FAMILY ( Bổn mạng Thánh Gia Thất)

Có vài ơn gọi tại San Jose xin gia nhập Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô. Đầu năm 2012 Sr. Bề trên Mary Hà Thị Thanh Tịnh tổng phụ trách dòng đã sang San Jose gặp gỡ các ơn gọi, với nhu cầu các ơn gọi và nhu cầu phục vụ cho những cụ già cô đơn, neo đơn, nghèo về tâm linh và vật chất.

Vì nhu cầu trên, Sr Bề trên đã xin Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cho phép mở cộng đoàn tại trong Giáo Phận San Jose. Sr. Bề trên đã viết thư, cùng với sự giới thiệu của ĐHY và gặp gỡ Đức Cha Giáo phận San Jose. Sau khi được phép các đấng bản quyền, ngày 12/11/3013 Đức Giám Mục Patrick J. McGrath đã có thư chính thức cho phép Hội Dòng được mở nhà trong giáo phận của Ngài. Chi em bắt đầu hiện diện với cộng đoàn Gia Đình Thánh Gia (The Holy family Community), bổn mạng kính vào lễ Thánh Gia hằng năm.

Phòng nguyện của cộng đoàn Holy Family Community San Jose

Cha Cố Trần Văn Tịnh và Cha Peter Phan Thế Lực dâng thánh lễ cho chị em

...có sự tham dự của mấy người thân ngày 28/11/2013

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê