Phụng Vụ

NGHI THỨC: CỬ HÀNH PHỤNG VỤ LỜI CHÚA và TRAO MÌNH THÁNH CHÚA NGOÀI THÁNH LỄ

CỬ HÀNH PHỤNG VỤ LỜI CHÚA và TRAO MÌNH THÁNH CHÚA NGOÀI THÁNH LỄ

 
NGHI THỨC CỬ HÀNH
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA và TRAO MÌNH THÁNH CHÚA
NGOÀI THÁNH LỄ
 
1/ NGHI THỨC MỞ ĐẦU:
 
Thừa Tác Viên (TTV): Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Cộng đoàn (CĐ):     Amen.
TTV:  Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chúc tụng  Thiên Chúa, Đấng do lòng nhân hậu mời gọi chúng  ta đến
          tham dự bàn tiệc của Người.
CĐ:    Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
TTV:   Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng…
CĐ:     đọc tiếp kinh cáo mình.
TTV:  Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
CĐ:    Amen.
TTV:  Xin Chúa thương xót chúng con.(như trong thánh lễ)
CĐ:    Lặp lại.
(Nếu Phụng Vụ Lời Chúa được cử hành vào ngày Chúa Nhật hay các Lễ Trọng sẽ đọc Kinh Vinh Danh).
TTV:  Sau Kinh thương xót (hoặc kinh Vinh Danh) TTV đọc lời nguyện đầu tiên theo ngày lễ trong lịch Phụng Vụ (Sách Lễ Rôma)
 
2/ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA:
 
           Giống như khi cử hành Thánh Lễ. Lấy các bài đọc, đáp ca, Allêluia và Tin Mừng theo ngày lễ trong lịch Phụng Vụ. Nếu Phụng Vụ Lời Chúa được cử hành vào ngày Chúa Nhật hay các Lễ Trọng sẽ đọc Kinh Tin Kính sau bài Tin Mừng.
 
3/ RƯỚC LỄ:
 
          Sau bài Tin Mừng, TTV mở cửa Nhà Tạm, mang Mình Thánh Chúa xuống và đặt trên khăn thánh rồi cúi mình thờ lạy. Kế đó, cộng đoàn có thế hát một thánh vịnh, một bài thánh ca hoặc đọc một kinh tôn thờ Thánh Thể. Tiếp đó TTV mời gọi cộng đoàn như sau:
 
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
CĐ:   Đọc Kinh Lạy Cha.
TTV: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
TTV: Cầm Mình Thánh Chúa, nâng lên và mời gọi:
Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
CĐ: Lạy Chúa, con chẳng đáng…
Rước lễ xong, TTV dùng khăn thánh gạt mụn Bánh Thánh ở dĩa hứng vào bình rồi cất Mình Thánh Chúa vào Nhà Tạm.
CĐ:   Hát một thánh vịnh tạ ơn.
 
4/ KẾT THÚC:
 
TTV:  Đọc lời nguyện hiệp lễ trong sách lễ Rôma.
CĐ:   Amen.
TTV:  Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất   
cả chúng ta. Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.
CĐ:   Amen.
TTV: Chúc anh chị em đi bình an.
CĐ:   Tạ ơn Chúa.
       (Có thể hát một bài kết thúc.)

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê