Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 / 2018

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 / 2018

 

  1. Ý CẦU NGUYỆN:

 Cầu cho những người chịu trách nhiệm về kinh tế: Xin cho những nhà tư tưởng và hành động của nền kinh tế thế giới, can đảm nói không với một nền kinh tế loại trừ, bằng cách mở ra những con đường mới.

 

1/4/2018

 MÙA PHỤC SINH

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI

Lễ trọng với tuần bát nhật – Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Tạ ơn Chúa – Kỷ niệm 9 năm ngày thành lập Cộng Đoàn Phục Sinh (01/4/2009)

2/4

 

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

 (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

3/4

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

 

4/4

 

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

(Không cử hành lễ Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

5/4

 

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

(Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Ferrê).

6/4

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

7/4

 

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

(Không cử hành lễ Thánh Gioan Lasan, linh mục).

8/4

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

         CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

      Bổn mạng: - CĐ. Lòng Chúa Thương Xót (Gp. Hưng Hóa)

                          - CĐ. Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta – (Nhà Tình Thương Nhân Nghĩa)

                          -  Lớp Chúa Thương Xót (Lớp Khấn 2016)

     

 

9/4

Thứ Hai . LỄ TRUYỀN TIN -   Lễ trọng                    

 Tạ Ơn Chúa :

- Ghi nhớ ngày Tòa Thánh ban sắc lệnh cho Hội Dòng

- Làm phép nhà CĐ. Truyền Tin (428- Huỳnh Văn Bánh( Cái Nôi của Dòng có Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta và 6 Sisters tham dự.

 - - - Bổn mạng thứ 2 của Dòng và Cái Nôi 428 Huỳnh Văn Bánh.

 - - - Nhận Sắc Lệnh của Giáo Quyền Thành Lập Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô.

   - - Làm phép nhà CĐ. Phục Sinh 

                         {Bổn mạng:    - Lớp Truyền Tin

                                                    - Lớp Fiat

10/4

Thứ Ba. Thánh vịnh tuần II.

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê