Phân ưu

HỘI DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ XIN CHIA BUỒN

 

Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Ki-tô 

xin chia buồn cùng Sơ M. Cecilia Lê Thị Thiết và tang quyến

 

Nhận được tin Ông cố Phê-rô Lê Minh Hợp,

thân phụ của sơ M. Cecilia Lê Thị Thiết, thuộc Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Ki-tô,

đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ, Thứ năm, ngày 14 tháng 6 năm 2018, hưởng dương 53 tuổi.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 06 giờ, Thứ Bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2018, tại Thánh đường Giáo xứ Phú Yên, Giáo phận Vinh.

Chị em Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Ki-tô xin chia buồn cùng gia đình sơ Cecilia và quý tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón nhận Ông Cố Phê-rô vào trong ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô trên Nước Trời.

 

Thay mặt Hội Dòng

Nữ tu M. FX.  Hà Thị Thanh Tịnh

Tổng Phụ trách

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê