Ngày giỗ

NGÀY LỄ GIỖ Tháng 3

NGÀY LỄ GIỖ

 Tháng 3

 

 

NGÀY GIỖ

TÊN THÁNH

ÔNG/ BÀ CỐ SOEUR

02/03

TÊRÊSA

Bà Cố Sr. M.Têrêsa Nguyễn Thị Xinh

09/03

PHAOLÔ

Ông Cố Sr.M.Anna Hoàng Thị Láng

21/03

ANNA

Bà Cố Sr.M. Anna Đỗ Thị Loan

 26/03 

 ANNA 

Bà Cố Sr.M. Matta Bùi Thị Tâm

29/03

 ĐAMINH

Ông Cố Sr. M.Têrêsa Lương Thị Dung

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê