Ngày giỗ

NGÀY LỄ GIỖ CỦA CÁC ÔNG BÀ CỐ QUÝ SOEUR Tháng 12/2017

 

NGÀY LỄ GIỖ CỦA CÁC ÔNG BÀ CỐ QUÝ SOEUR

Tháng 12/2017

 

Ngày

Tên Thánh

Ông/ Bà Cố Soeur

05/12

Gioan

Ông Cố Chị Maria Phan Thị Đức Hiền (TS 1)

06/12

Anna

 Bà Cố Sr. M. Têrêsa Nguyễn Thị Hữu

12/12

Anna

Bà Cố Sr. M. Anna Nguyễn Thị Hạnh

15/12

Phaolô

Ông Cố Sr.M. Têrêsa Nguyễn Thị Sáng

17/12

Giuse

 Ông Cố Sr.M. Giuse Trần Đức Vy Đan

19/12

Đaminh

 Ông Cố Sr.M.Jn.Vianney Phạm Thị Minh Nguyệt

20/12

 Phêrô

Ông Cố Chị M. Matta Bùi Thị Sen

23/12

Maria

 Bà Cố Sr. M. Micae Nguyễn Thị Huệ

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê