Lời Nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA HIỂN LINH - Năm B

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA HIỂN LINH - Năm B

 

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, Hôm nay Đấng Cứu Độ trần gian tỏ mình ra cho muôn dân. Trong tâm tình tri ân cảm mến, chúng ta cùng tha thiết dâng lời  nguyện xin:

 1.     “Hội Thánh là dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa cho muôn dân.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn làm tròn sứ mạng đem Tin Mừng cho mọi nước mọi dân/ và tỏa sáng sự hiện diện đầy yêu thương và thánh thiện của Thiên Chúa cho con người hôm nay.

 2.     “Trong Đức Giêsu Kitô, các dân ngoại cùng được thừa hưởng gia nghiệp với người Do thái, làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người tin vào Chúa có thái độ yêu thương, kính trọng và hiền hòa/ khi tiếp xúc với những anh chị em thuộc các tôn giáo bạn.

 3.     “Chúa Giêsu đến đem ơn cứu độ cho muôn dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi sáng, hướng dẫn những anh chị em chưa nhận biết Chúa và ban cho họ thêm lòng thành tâm thiện chí tìm kiếm Chúa/ và sớm gặp được Người.

 4.     Bấy giờ, ngôi sao lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta cũng trở nên ngôi sao dẫn/ nhiều anh chị em đồng loại đến gặp Chúa.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, xin cho luồng ánh sáng kỳ diệu xưa dẫn đường chỉ lối cho các hiền sĩ đến gặp Chúa, nay cũng rực chiếu trong tâm hồn chúng con/ để cùng với Chúa chúng con đưa dẫn mọi người tiến về quê hương Thiên Quốc. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê