Lời Nguyện tín hữu

Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm B

 

Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm B

24.12.17

Chủ tế : Anh chị em thân mến, hôm nay phụng vụ Hội Thánh làm nổi bật vị thế của Đức Maria, là gương mẫu cho những ai muốn đón nhận Chúa Giêsu Cứu Thế. Với tâm tình trông chờ Chúa ngự đến, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin :

  1. “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa”.Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / biết noi gương Đức Maria / luôn có Chúa ngự trong lòng mình / và luôn sống theo thánh ý Người.
  2. “Đấng Trinh Nữ sinh ra là Đấng Thánh”.Xin Chúa cho mọi dân tộc trên thế giới / biết nhìn nhận Đức Kitô là Đấng Thánh của Chúa / để mến yêu và phụng thờ Người.
  3. “Mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày”.Xin Chúa cho những gia đình trẻ / luôn biết trân trọng những mầu nhiệm mà Thiên Chúa thương tỏ lộ / trong ơn gọi hôn nhân và gia đình của mình.
  4. “Xin vâng như lời thiên thần truyền”.Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / biết luôn quảng đại cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa như Mẹ / để mọi người được đón nhận Tin Mừng.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên mỗi người chúng con, giúp chúng con biết đón nhận Chúa Giêsu như Mẹ Maria đã đón nhận, biết loan truyền ơn cứu độ của Chúa cho mọi người như Mẹ đã loan truyền. Nhờ đó mọi người cùng được hưởng phúc đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê