Lời Nguyện tín hữu

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 4 Phục sinh_B (Chúa Chiên Lành)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật 4 Phục sinh _ Năm B

(Chúa Chiên Lành)

 

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu-Kitô chính là Mục Tử nhân lành đã hiến mạng sống mình để bảo vệ đoàn chiên. Chúng ta cùng chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin :

  1. Đức Kitô đến để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn là hiện thân của Chúa Giêsu – Mục tử nhân lành, biết quan tâm qui tụ và tận tình chăm sóc mọi nhu cầu của đàn chiên / để từng con chiên được sống dồi dào và hạnh phúc hơn.
  2. “Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai chưa đón nhận đức tin chân thật / biết khát khao tìm kiếm chân lý / và mở lòng đón nhận Tin Mừng cứu độ, để họ cũng được thuộc về một đoàn chiên duy nhất.
  3. Hôm nay, toàn thể Hội Thánh cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều bạn trẻ / biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi/ và đáp lại bằng việc quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa trong tác vụ linh mục và đời sống tu trì, để xây dựng Nước Trời ngay giữa trần gian này.
  4. Gia đình là vườn ươm các ơn gọi.Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương chúc lành và ban cho các bậc cha mẹ / biết nêu gương sáng bằng đời sống hy sinh và yêu thương, biết giáo dục con cái sống đạo đức thánh thiện theo tinh thần Phúc Âm / và sẵn lòng dâng con cho Chúa để phục vụ Hội Thánh Người.
  5. Giáo Hội Việt Nam đang sống trong Năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn thánh hiến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết ý thức học hỏi đào sâu tinh thần Phúc Âm, và không ngừng đào sâu căn tính của mình, để kiên tâm sống Đức Ái trọn hảo qua đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục hầu trở nên dấu chỉ rạng ngời của Nước Trời giữa thế gian.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, Chúa luôn yêu thương chăm sóc để chúng con được sống dồi dào. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và trợ giúp chúng con biết hăng say làm chứng cho tình thương của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê