Lời Nguyện tín hữu

Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm A
(08.10.2017)
 
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là chủ vườn nho Hội Thánh. Qua các mục tử được tuyển chọn, Chúa ân cần chăm sóc từng người chúng ta và mong cho cuộc đời chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh ý thức bổn phận của mình đối với vườn nho của Chúa, nỗ lực trở nên người quản lý trung thành, để làm cho vườn nho trổ sinh nhiều Kitô hữu thánh thiện, nhiệt thành. 
2. “Những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia/ biết nghe theo tiếng lương tâm chân chính, để khôn ngoan đưa ra những chính sách/ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng.
3. “Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”. Xin cho dân tộc Do Thái là những người được Chúa chọn gọi từ ban đầu/ cũng được thừa hưởng ơn cứu độ nhờ việc nhận biết và tin theo Đức Kitô.
4. “Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn biết noi gương Mẹ Maria/ sẵn sàng lắng nghe và thực hành Lời Chúa truyền dạy, để được Chúa ở cùng luôn mãi.
Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ và yêu thương chăm sóc chúng con trong Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến và gắn bó với cộng đoàn giáo xứ, để được vững mạnh trong đức tin mà đạt tới Quê Trời hằng ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê