Lời Nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - Năm B

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

11.03.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Trong tâm tình cảm tạ và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

  1. Hội Thánh có sứ mạng gìn giữ, bảo vệ và phát triển kho tàng đức tin chân thật.Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / biết ý thức chu toàn sứ mạng cao cả của mình / hầu trung thành với đức tin tinh tuyền.
  2. Thiên Chúa sai Con của Người giáng trần không phải để luận phạt nhưng để cứu độ thế gian.Xin cho mọi người trên thế giới / biết tin nhận Đức Giêsu Kitô“là đường là sự thật và là sự sống” muôn đời.
  3. Do ân sủng và nhờ lòng tin mà chúng ta được cứu độ.Xin Chúa cho những ai đang lầm đường lạc lối / biết nhận ra lòng bao dung của Thiên Chúa / mà hoán cải và mau mắn trở về với Người.
  4. Ai hành động theo sự thật thì đến cùng ánh sáng.Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / biết sống trung thực trong cuộc sống hằng ngày / để cộng tác tích cực trong công tác loan báo Tin Mừng.

Chủ tế : Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và thương ban niềm tin kiên vững, để chúng con luôn can đảm dõi theo ánh sáng và làm chứng cho tình yêu của Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê